Tiêu chuẩn thiết kế Thoát Nước

Đăng lúc 23:33:20 ngày 11/05/2017 | Lượt xem 3474

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM
TCXDVN 51 : 2008
THOÁT NƯỚC - MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


Drainage and sewerage - External Networks and Facilities Design Standard
1. PHẠM VI ÁP DỤNG
1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu bắt buộc hoặc khuyến khích áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng và nâng cấp các hệ thống thoát nước (mạng lưới thoát nước và công trình bên ngoài) của các đô thị, khu dân cư tập trung và khu công nghiệp.
Ghi chú:
Khi thiết kế các hệ thống thoát nước còn phải tuân theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn liên quan khác đã được Nhà nước ban hành.
2. QUY ĐỊNH CHUNG
2.1. Khi thiết kế hệ thống thoát nước việc lựa chọn sơ đồ thoát và các giải pháp cơ bản phải phù hợp với Quy hoạch xây dựng của các đô thị, khu dân cư tập trung và khu công nghiệp.

Down load tiêu chuẩn: Tại đây

Hỗ trợ Online

Kinh doanh - 0906021616

Kỹ thuật - 0985021616

zalo icon 0906021616
0906.021.616